• https://tr-tr.facebook.com/mustafa.balay.9
  • https://twitter.com/balaym

Dünya, olanaklı olan herşeyi geri dönüştürebildiğimizde kurtulacaktır.

Mustafa BALAY

Anasayfa

      Madde 2- Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin bu Bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir.
      Ayrıca, ister bağımsız olsun, ister vesayet altında veya özerk olmayan ya da başka bir egemenlik kısıtlamasına bağlı ülke yurttaşı olsun, bir kimse hakkında, uyruğunda bulunduğu devlet veya ülkenin siyasal, hukuksal veya uluslararası statüsü bakımından hiçbir ayrım gözetilmeyecektir.

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ


NİLÜFER BELEDİYESİ KONAK KÜLTÜR EVİ ŞUBAT FİLMLERİÖğrenciye sadece 4 TL.
Nilüfer Kültür Sanat